X
GO

VARNA VOŽNJA ZA MOTORISTE ZAČETNIKE!

Tečaj varne vožnje izvajajo usposobljeni inštruktorji.

Varna vožnja za motoriste začetnike

Izvajamo program dodatnega usposabljanja za motoriste začetnike, ki je obvezno za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Motorist  začetnik je vsak voznik A2 ali A kategorije, ki je prvič opravil vozniško dovoljenje za A2 ali A kategorijo po 12.01.2017 oz. nadgradil kategorijo A2 v A po tem datumu.  

Do kdaj sem motorist začetnik?

  • če sem pridobil vozniško dovoljenje z 18 leti, sem motorist začetnik do dopolnjenega 21 leta.
  • če sem pridobil vozniško dovoljenje po 19 letu ali kasneje, sem motorist začetnik 2 leti po opravljenem vozniškem izpitu.

Kdaj moram opraviti varno vožnjo?

Varno vožnjo za motoriste začetnike lahko opravim, ko imam vsaj 6 mesecev vozniških izkušenj z A2 ali A kategorijo in do izteka statusa voznika začetnika za A2 ali A kategorijo.

 

Izvajanje tečajev

Tečaj varne vožnje izvajajo usposobljeni inštruktorji, s katerimi boste skozi tečaj spoznali kritične situacije v nadzorovanem in varnem okolju, ter se naučili pravilnih odzivov in ukrepov.

 

Na tečaj pridi z veljavnim identifikacijskim dokumentom. Karton voznika začetnika pa dobiš pri nas po opravljenem tečaju.

 

 


Kdo je motorist začetnik?

Voznik začetnik oziroma voznica začetnica (v nadaljnjem besedilu: voznik začetnik) je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

 

Zakon določa, da se vozniku začetniku vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju voznikov začetnikov. Z udeležbo na programu dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov lahko voznik začetnik prične, ko od pridobitve dovoljenja mine najmanj šest mesecev.

 

 

 


Program dodatnega usposabljanja motorista začetnika

Usposabljanje se izvaja v skupinah do 12 oseb in se izvede v enem dnevu. Traja 10 pedagoških (šolskih) ur.

 

Teoretični del (1 pedagoška ura):

Razprava o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti vožnje, tehnike zaviranja v sili, razlika med nagibno, potisno in tehniko presedanja na motorju, oprema motorista, vožnja v ovinek, upravljanje motornega kolesa ter predstavitev varnostnih naprav na vozilu.

 

Praktični del (6 pedagoških ur):

Poteka na poligonu in obsega več praktičnih vaj. Vsako vajo inštruktor razloži in tudi pokaže s svojim motornim kolesom. Udeleženci mu nato sledite drug za drugim, inštruktor pa spremlja vsak vaš gib in vam sproti daje navodila za izboljšanje vašega odziva na nastalo situacijo. Po izvedbi vsake vaje se udeleženci z inštruktorjem pogovorite o pridobljenih spoznanjih.

 

Skupinska delavnica (3 pedagoške ure):

Na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, se udeleženci seznanite z razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji.

 

V kolikor nimate svojega motornega kolesa ga lahko najamete.
Cena najema na osebo znaša 80,00 EUR.

 

Cena za tečaj VARNA VOŽNJA ZA MOTORISTE ZAČETNIKE: 125,00 EUR

Trajanje tečaja: 10 pedagoških ur