X
GO

TEAM BUILDING VARNA VOŽNJA!

Povežite svoje zaposlene v koheretno celoto.

 

Osnovni namen teambuilding delavnic je - kot pove že njihovo ime - ustvarjanje tima, vendar so tovrstne delavnice namenjene tudi nadgrajevanju že delujočih timov ali pa spreminjanju delovnih skupin v time.

Po eni strani je cilj vsake teambuilding delavnice v tem, da poveže člane v koherentno celoto in spoznajo kompetence vsakega izmed njih, člani tima pa se na takšnih delavnicah spoznajo in bolje razumejo med seboj, zaradi tega pa potem tudi bolje sodelujejo pri delovnih nalogah. Sproščenost na takšnih usposabljanjih močno pripomore h gradnji odnosov v timu.

 

Obseg delavnice

Delavnica teambuildinga ponavadi obsega:

  • vožnjo in tekmovanje v spretnostni vožnji s terenskim vozilom,
  • tekmovanje z vozilom,ki ima na zadnji osi kolesa,ki se vrtijo v območju 360 stopinj in so namenjena predvsem za utrjevanje znanja o sedežnem položaju voznika kamor spadajo elementi preprečevanja telesnih poškodb ob trkih, pravilnega obračanja volanskega obroča; pri tej vaji slalom se dosegajo hitrosti do max. 30 km/uro, kandidati tekmujejo in istočasno pridobivajo vozne sposobnosti,
  • vožnjo z gokardi na pedale,
  • na koncu pa pripravimo še pogostitev udeležencev s tradicionalno prekmursko jedjo bograč.

Program lahko po dogovoru prilagodimo tako časovno kot tudi vsebinsko vsebinsko.

 

Kontakt

Boštjan Kočar
Prodajni refrent

T:  + 386 082058522
M: + 386 (0)41 605 007
E: