X
GO

Varna vožnja za voznike začetnike

Izvajamo program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike, ki je obvezno za podaljšanje vozniškega dovoljenja za mlade voznike.

Če ste vozniški izpit opravili pred dopolnjenim 21. letom starosti, vaše vozniško dovoljenje velja do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Pogoj za podaljšanje vozniškega dovoljenja voznika začetnika je opravljen program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in predložitev potrdila o opravljenem dodatnem usposabljanju. Programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike se lahko udeležite, ko od pridobitve dovoljenja mine najmanj šest mesecev.

 

Izvajanje tečajev

Treninge izvajajo vrhunsko usposobljeni in uveljavljeni inštruktorji varne vožnje.
V rednih terminih izvajamo jih izvajamo na našem poligonu v Centru varne vožnje Murska Sobota.

 

 

 


Kdo je voznik začetnik?

Voznik začetnik oziroma voznica začetnica (v nadaljnjem besedilu: voznik začetnik) je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

 

Zakon določa, da se vozniku začetniku vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju voznikov začetnikov. Z udeležbo na programu dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov lahko voznik začetnik prične, ko od pridobitve dovoljenja mine najmanj šest mesecev.

 

Vozniku začetniku lahko pristojni organ največ enkrat podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za eno leto. Če predpisanih obveznosti tudi v tem roku ne izpolni, se mu izda novo vozniško dovoljenje le, če ponovno opravi vozniški izpit. V tem primeru ponovno postane voznik začetnik.

 


Program dodatnega usposabljanja voznika začetnika

Usposabljanje se izvaja v skupinah do 12 oseb in se izvede v enem dnevu. Traja 10 pedagoških (šolskih) ur.

 

Teoretični del (1 pedagoška ura):

Razprava o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji skozi ovinek, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.

 

Praktični del (6 pedagoških ur):

Poteka na poligonu, udeleženci pa se ga udeležite z lastnimi vozili. Obsega več praktičnih vaj, udeleženci pa ste s prenosno radijsko postajo v stalni zvezi z inštruktorjem. Vsako vajo inštruktor razloži in tudi pokaže s svojim vozilom. Udeleženci mu nato sledite drug za drugim, inštruktor pa spremlja vsak vaš gib in vam sproti daje navodila za izboljšanje vašega odziva na nastalo situacijo. Po izvedbi vsake vaje se udeleženci z inštruktorjem pogovorite o pridobljenih spoznanjih.

 

Skupinska delavnica (3 pedagoške ure):

Na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, se udeleženci seznanite z razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji.

 

V kolikor nimate svojega vozila, lahko vozilo najamete.
Cena najema na osebo znaša 35,00 EUR.

 

Cena za tečaj VARNA VOŽNJA ZA VOZNIKE ZAČETNIKE: 125,00 EUR

Trajanje tečaja: 7,5 ur