X
GO

IZBRIS TOČK / VOZNIK POVRATNIK!

Trening izvajajo vrhunsko usposobljeni in uveljavljeni inštruktorji varne vožnje.

 

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo - izbris kazenskih točk.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.

 

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v treh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka lahko izbrišejo le enkrat v treh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.

Potrdilo o uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja tri mesece.

 

 


Vsebina programa

Vsebina je določena s strani Ministrstva za promet. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja, ki obsega 12 pedagoških (šolskih) ur, ki se jih izvede tekom treh dni v trajanju po štiri pedagoške ure. Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v trajanju šestih pedagoških ur, ki se izvede v enem dnevu.

 

Teoretični del (3-krat po 4 pedagoške ure):

 • Razprava o izkušnjah udeležencev in razlogih za neprimerno vožnjo,
 • tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji,
 • tehnika zaviranja v sili,
 • možne reakcije vozila pri vožnji skozi ovinek in razlogi za zanašanje vozila,
 • pravilno upravljanje vozila,
 • pasivne in aktivne varnostne naprave v avtomobilu,
 • vpliv psihofizičnega stanja voznika na varnost in prometna etika.

 

Praktični del (6 pedagoških ur):

 • Upravljanje in vodenje vozila,
 • zaviranje v nevarnosti,
 • varnostna razdalja,
 • umikanje nenadni oviri,
 • zaviranje in umikanje nenadni oviri.

 

Ena pedagoška ura pomeni 45 minut.

 


Kje izvemo koliko kazenskih točk imamo?

Poizvedba o številu kazenskih točk je možna z oddajo VLOGE ZA POTRDILO O EVIDENCI KAZENSKIH TOČK, ki jo naslovite na:

Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

 

Potrdilo oz. odgovor prejmete v nekaj dneh.

 

Cena za tečaj dodatnega usposabljanja za varno vožnjo - izbris kazenskih točk / voznik povratnik: 250,00 EUR