Dodatno usposabljanje za varno vožnjo -
za izbris kazenskih točk


IZBRIS TOČK / VOZNIK POVRATNIK


Program tečaja

Kako do izbrisa kazenskih točk?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.


Kdo se lahko udeleži programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v treh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka lahko izbrišejo le enkrat v treh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.

Potrdilo o uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja tri mesece.


Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo - izbris kazenskih točk

Prijava na

Tečaj za zmanjšanje kazenskih točk / voznik povratnik


Obrazec za prijavo na tečaj za zmanjšanje kazenskih točk / voznik povratnik


Prosimo, da izpolnite vsa zahtevana polja

  Pripni datoteko (PDF, DOC ali DOCX)

  Datoteko (sklep) pripnite, le tisti, ki se prijavljate na varno vožnjo po sklepu sodišča.

  Podatki o tečaju

  Cena:*

  Najem vozila:*

  Način kontaktiranja:*

  Izjava

  Izjava o sprejemanju pogojev in resničnosti podatkov:*


  Varna vožnja kot darilo

  Podarite vrednostni bon za opravljanje tečaja varne vožnje ali uporabo poligona